Архів: 2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

281907

27591

9,8

143365

50,8

110951

39,4

49380

17,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

32460

 

 

12538

38,6

19922

61,4

9973

30,7

Промисловість

B+C+D+E

64540

11795

18,3

38383

59,5

14362

22,2

4476

6,9

Будівництво

F

18749

к

к

к

к

10819

57,7

4374

23,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

49313

к

к

к

к

19417

39,4

9902

20,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

48728

к

к

к

к

12571

25,8

4541

9,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

7638

 

 

2897

37,9

4741

62,1

1656

21,7

Інформація та телекомунікації

J

5699

к

к

к

к

3515

61,7

1692

29,7

Фінансова та страхова діяльність

K

1990

 

 

1263

63,5

727

36,5

300

15,1

Операції з нерухомим майном

L

12709

 

 

3084

24,3

9625

75,7

5287

41,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9492

 

 

3547

37,4

5945

62,6

3702

39,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

13414

 

 

7659

57,1

5755

42,9

2271

16,9

Освіта

P

1189

 

 

240

20,2

949

79,8

245

20,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

13376

 

 

12459

93,1

917

6,9

255

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1366

 

 

599

43,9

767

56,1

267

19,5

Надання інших видів послуг

S

1244

 

 

325

26,1

919

73,9

439

35,3

 

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.