Архів: 2019|2018| 2017|2016|2015|2014

Діяльність підприємств

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

26010318,5

4907246,7

18,9

14233842,7

54,7

6869229,1

26,4

2753570,9

10,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1794645,5

897483,7

50,0

897161,8

50,0

268252,1

14,9

Промисловість

B+C+D+E

6372717,5

2374605,4

37,3

3179277,5

49,9

818834,6

12,8

255150,6

4,0

Будівництво

F

1267164,5

к

к

543939,5

42,9

к

к

278688,3

22,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3436681,0

к

к

к

к

1165017,1

33,9

522187,8

15,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7051265,3

1314533,5

18,6

4596155,1

65,2

1140576,7

16,2

396788,1

5,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

336557,8

101906,6

30,3

234651,2

69,7

103235,3

30,7

Інформація та телекомунікації

J

424100,3

к

к

к

к

238726,1

56,3

101863,4

24,0

Фінансова та страхова діяльність

K

132618,4

81710,3

61,6

50908,1

38,4

22678,0

17,1

Операції з нерухомим майном

L

821567,9

246378,3

30,0

575189,6

70,0

324776,3

39,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

959005,6

531098,0

55,4

427907,6

44,6

213076,1

22,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1053548,1

617363,0

58,6

436185,1

41,4

176761,5

16,8

Освіта

P

93268,8

к

к

к

к

29913,6

32,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2083683,0

2011526,1

96,5

72156,9

3,5

18673,1

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

102976,4

65517,8

63,6

37458,6

36,4

12295,4

11,9

Надання інших видів послуг

S

80518,4

25264,4

31,4

55254,0

68,6

29231,3

36,3

 

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.