Архів: 2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

377930403,7

98358055,5

26,0

168366920,7

44,6

111205427,5

29,4

36039989,3

9,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

25238462,9

 

 

9159618,1

36,3

16078844,8

63,7

4984642,7

19,8

Промисловість

B+C+D+E

79926685,3

24417391,0

30,6

43835835,8

54,8

11673458,5

14,6

2206802,9

2,8

Будівництво

F

30085272,0

к

к

к

к

12499138,8

41,5

3658228,3

12,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

179841969,3

к

к

к

к

44866408,7

24,9

15543209,3

8,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

37796654,2

к

к

к

к

12151567,9

32,1

3340332,3

8,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2215712,7

 

 

784197,4

35,4

1431515,3

64,6

362963,1

16,4

Інформація та телекомунікації

J

2818007,6

к

к

к

к

1265896,8

44,9

744475,0

26,4

Фінансова та страхова діяльність

K

1489395,1

 

 

924386,8

62,1

565008,3

37,9

77715,5

5,2

Операції з нерухомим майном

L

7522744,6

 

 

1779630,3

23,7

5743114,3

76,3

2743267,4

36,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3405543,6

 

 

1517776,5

44,6

1887767,1

55,4

1159577,6

34,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4799119,0

 

 

2504574,8

52,2

2294544,2

47,8

920774,2

19,2

Освіта

P

238775,3

 

 

36979,5

15,5

201795,8

84,5

93010,6

39,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2126842,9

 

 

1951289,5

91,7

175553,4

8,3

18008,7

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

194291,7

 

 

11068,1

5,7

183223,6

94,3

85352,8

43,9

Надання інших видів послуг

S

230927,5

 

 

43337,5

18,8

187590,0

81,2

101628,9

44,0

 

 

 

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. .

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.