Архів: 2018 2017

Діяльність підприємств

Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

усього

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти середнього підприємництва

суб’єкти
малого підприємництва

з них

мікропідприємства

суб’єкти мікро-підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

125943

21004

13

800

20191

17385

104939

11

104928

104688

2017

127773

24023

13

807

23203

20210

103750

8

103742

103301

2018

131592

24704

15

886

23803

20710

106888

18

106870

106309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

528

88

0

3

85

73

440

0

440

439

2017

536

101

0

4

97

85

435

0

435

433

2018

553

104

0

4

100

87

449

0

449

447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

409141

268446

28729

132740

106977

44823

140695

769

139926

135845

2017

426668

273890

26041

132444

115405

51757

152778

780

151998

144324

2018

448530

281907

27591

143365

110951

49380

166623

1366

165257

155381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

298050

262294

28729

132654

100911

39299

35756

758

34998

31157

2017

315499

266471

26041

132327

108103

44988

49028

772

48256

41023

2018

335810

276075

27591

143285

105199

44015

59735

1348

58387

49072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

306979808,1

278746181,8

81034911,6

122121574,1

75589696,1

21342236,9

28233626,3

81022,4

28152603,9

27527472,1

2017

362593962,4

327066896,1

87648595,8

143142862,4

96275437,9

31653374,8

35527066,3

106160,2

35420906,1

34490779,8

2018

426235483,6

377930403,7

98358055,5

168366920,7

111205427,5

36039989,3

48305079,9

2643964,1

45661115,8

44376106,9

 

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.