Архів:2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього1

23939

17

0,1

874

3,6

23048

96,3

20127

84,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

4531

154

3,4

4377

96,6

4006

88,4

промисловість

2259

8

0,4

192

8,5

2059

91,1

1639

72,6

будівництво

1916

58

3,0

1858

97,0

1585

82,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5393

4

0,1

178

3,3

5211

96,6

4629

85,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2002

4

0,2

131

6,5

1867

93,3

1520

75,9

тимчасове розміщування й організація харчування

794

15

1,9

779

98,1

677

85,3

інформація та телекомунікації

708

1

0,2

13

1,8

694

98,0

592

83,6

фінансова та страхова діяльність

169

6

3,6

163

96,4

141

83,4

операції з нерухомим майном

2197

30

1,4

2167

98,6

1951

88,8

професійна, наукова та технічна діяльність

1730

22

1,3

1708

98,7

1575

91,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1252

48

3,8

1204

96,2

1030

82,3

освіта

153

7

4,6

146

95,4

120

78,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

334

16

4,8

318

95,2

244

73,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

178

2

1,1

176

98,9

148

83,1

надання інших видів послуг

323

2

0,6

321

99,4

270

83,6

                                        

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2014.