Архів: 2018 2017

Діяльність підприємств

Кількість найманих працівників у субєктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості
найманих
працівників

Усього1

 

335810

276075

82,2

59735

17,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

29710

28996

97,6

714

2,4

Промисловість

B+C+D+E

68709

64220

93,5

4489

6,5

Будівництво

F

19335

18596

96,2

739

3,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

81481

48755

59,8

32726

40,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

51199

48536

94,8

2663

5,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

15625

7553

48,3

8072

51,7

Інформація та телекомунікації

J

6438

5575

86,6

863

13,4

Фінансова та страхова діяльність

K

2010

1967

97,9

43

2,1

Операції з нерухомим майном

L

13792

12460

90,3

1332

9,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

10910

9189

84,2

1721

15,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

14760

13227

89,6

1533

10,4

Освіта

P

1787

1149

64,3

638

35,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

14330

13322

93,0

1008

7,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2478

1331

53,7

1147

46,3

Надання інших видів послуг

S

3246

1199

36,9

2047

63,1

 

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.