Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1 (остаточні дані)

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

25871

23

0,1

959

3,7

24889

96,2

21658

83,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

4579

135

2,9

4444

97,1

4020

87,8

Промисловість

B+C+D+E

2384

8

0,3

205

8,6

2171

91,1

1729

72,5

Будівництво

F

2189

3

0,1

56

2,6

2130

97,3

1775

81,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5462

6

0,1

179

3,3

5277

96,6

4661

85,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2246

5

0,2

131

5,8

2110

94,0

1727

76,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

782

13

1,7

769

98,3

636

81,3

Інформація та телекомунікації

J

797

1

0,1

8

1,0

788

98,9

685

85,9

Фінансова та страхова діяльність

K

154

12

7,8

142

92,2

121

78,6

Операції з нерухомим майном

L

2770

24

0,9

2746

99,1

2532

91,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1770

23

1,3

1747

98,7

1617

91,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1595

41

2,6

1554

97,4

1343

84,2

Освіта

P

204

3

1,5

201

98,5

170

83,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

465

120

25,8

345

74,2

240

51,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

194

6

3,1

188

96,9

155

79,9

Надання інших видів послуг

S

280

3

1,1

277

98,9

247

88,2

 

 

 

__________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.