Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

25871

23

0,1

958

3,7

24890

96,2

21660

83,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

4578

135

2,9

4443

97,1

4019

87,8

Промисловість

B+C+D+E

2407

8

0,3

206

8,6

2193

91,1

1753

72,8

Будівництво

F

2189

3

0,1

55

2,5

2131

97,4

1773

81,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5483

6

0,1

181

3,3

5296

96,6

4672

85,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2234

5

0,2

130

5,8

2099

94,0

1714

76,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

787

14

1,8

773

98,2

638

81,1

Інформація та телекомунікації

J

795

1

0,1

8

1,0

786

98,9

687

86,4

Фінансова та страхова діяльність

K

155

12

7,7

143

92,3

122

78,7

Операції з нерухомим майном

L

2750

24

0,9

2726

99,1

2513

91,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1777

24

1,4

1753

98,6

1622

91,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1577

40

2,5

1537

97,5

1333

84,5

Освіта

P

205

3

1,5

202

98,5

171

83,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

464

117

25,2

347

74,8

242

52,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

196

6

3,1

190

96,9

157

80,1

Надання інших видів послуг

S

274

3

1,1

271

98,9

244

89,1

 

 

 

__________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.