Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

24704

15

0,1

886

3,6

23803

96,3

20710

83,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

4910

 

 

132

2,7

4778

97,3

4357

88,7

Промисловість

B+C+D+E

2281

6

0,3

209

9,1

2066

90,6

1627

71,3

Будівництво

F

1960

1

0,1

54

2,7

1905

97,2

1573

80,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5072

5

0,1

179

3,5

4888

96,4

4341

85,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2118

2

0,1

127

6,0

1989

93,9

1611

76,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

745

 

 

12

1,6

733

98,4

591

79,3

Інформація та телекомунікації

J

756

1

0,1

9

1,2

746

98,7

650

86,0

Фінансова та страхова діяльність

K

153

 

 

8

5,2

145

94,8

121

79,1

Операції з нерухомим майном

L

2606

 

 

24

0,9

2582

99,1

2361

90,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1665

 

 

23

1,4

1642

98,6

1525

91,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1442

 

 

43

3,0

1399

97,0

1202

83,4

Освіта

P

177

 

 

3

1,7

174

98,3

142

80,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

371

 

 

56

15,1

315

84,9

224

60,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

178

 

 

4

2,2

174

97,8

146

82,0

Надання інших видів послуг

S

270

 

 

3

1,1

267

98,9

239

88,5

 

 

 

__________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.