Архів: 2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

24023

13

0,0

807

3,4

23203

96,6

20210

84,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

5116

 

 

132

2,6

4984

97,4

4584

89,6

Промисловість

B+C+D+E

2170

6

0,3

199

9,2

1965

90,5

1525

70,3

Будівництво

F

1838

1

0,1

45

2,4

1792

97,5

1486

80,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

4884

4

0,1

164

3,4

4716

96,5

4160

85,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2065

2

0,1

128

6,2

1935

93,7

1580

76,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

715

 

 

11

1,5

704

98,5

573

80,1

Інформація та телекомунікації

J

706

 

 

11

1,6

695

98,4

595

84,3

Фінансова та страхова діяльність

K

161

 

 

7

4,3

154

95,7

132

82,0

Операції з нерухомим майном

L

2429

 

 

20

0,8

2409

99,2

2201

90,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1596

 

 

24

1,5

1572

98,5

1457

91,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1403

 

 

38

2,7

1365

97,3

1181

84,2

Освіта

P

163

 

 

4

2,5

159

97,5

133

81,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

320

 

 

16

5,0

304

95,0

217

67,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

173

 

 

5

2,9

168

97,1

141

81,5

Надання інших видів послуг

S

284

 

 

3

1,1

281

98,9

245

86,3

 

 

___________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.