Архів: 2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році¹

 

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

Усього

21004

13

0,1

800

3,8

20191

96,1

17385

82,8

Сільське, лісове та рибне господарство

4238

145

3,4

4093

96,6

3706

87,4

Промисловість

1963

5

0,2

192

9,8

1766

90,0

1373

69,9

Будівництво

1596

44

2,8

1552

97,2

1280

80,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4353

5

0,1

137

3,2

4211

96,7

3685

84,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1858

2

0,1

135

7,3

1721

92,6

1385

74,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

640

11

1,7

629

98,3

516

80,6

Інформація та телекомунікації

598

1

0,2

10

1,7

587

98,1

495

82,8

Фінансова та страхова діяльність

162

6

3,7

156

96,3

133

82,1

Операції з нерухомим майном

2166

25

1,2

2141

98,8

1931

89,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

1424

26

1,8

1398

98,2

1296

91,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1174

42

3,6

1132

96,4

957

81,5

Освіта

135

4

3,0

131

97,0

103

76,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

299

16

5,4

283

94,6

203

67,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

138

4

2,9

134

97,1

107

77,5

Надання інших видів послуг

260

3

1,2

257

98,8

215

82,7

                          

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.