Архів: 2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

 

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

Усього

23883

15

0,1

822

3,4

23046

96,5

20248

84,8

Сільське, лісове та рибне господарство

4698

146

3,1

4552

96,9

4179

89,0

Промисловість

2233

5

0,2

194

8,7

2034

91,1

1636

73,3

Будівництво

1862

52

2,8

1810

97,2

1555

83,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5183

2

0,0

158

3,1

5023

96,9

4470

86,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2017

7

0,3

127

6,3

1883

93,4

1561

77,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

746

8

1,1

738

98,9

633

84,9

Інформація та телекомунікації

717

1

0,2

11

1,5

705

98,3

608

84,8

Фінансова та страхова діяльність

170

4

2,4

166

97,6

147

86,5

Операції з нерухомим майном

2305

31

1,3

2274

98,7

2061

89,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

1679

24

1,4

1655

98,6

1545

92,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1302

41

3,1

1261

96,9

1091

83,8

Освіта

153

5

3,3

148

96,7

119

77,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

329

15

4,6

314

95,4

233

70,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

179

4

2,2

175

97,8

149

82,2

Надання інших видів послуг

310

2

0,6

308

99,4

261

84,2

                                        

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2015р.