Архів |2017|2016 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

Макроекономічні показники

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області

 

 

Фактично

у січні–жовтні 2017р.

Темпи зростання (зниження), %

жовтень 2017р. до

січень–жовтень 2017р. до січня–жовтня 2016р.

довідково:

січень–жовтень 2016р. до січня– жовтня 2015р.

вересня 2017р.

жовтня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,1

98,3

89,9

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

62991

102,82

137,63

136,64

124,85

реальна, %

х

101,02

116,43

116,74

108,65

Заборгованість із виплати заробітної плати6, млн.грн

54,5

108,2

99,3

х

98,3

Індекс споживчих цін

х

101,0

115,8

112,37

110,27

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

37834,4

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,9

108,1

115,7

107,2

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

100,0

112,3

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн

7108,7

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

138,9

139,9

Капітальні інвестиції, млн.грн

12284,81

х

х

128,74

159,05

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

511,31

х

х

152,34

72,45

Експорт товарів, млн.дол. США

1406,21

х

х

134,94

85,95

Імпорт товарів, млн.дол. США

1094,81

х

х

124,44

125,25

Сальдо (+, –)

311,41

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

561,21

х

х

99,74

84,55

Імпорт послуг, млн.дол. США

141,31

х

х

144,04

101,95

Сальдо (+, –)

419,91

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

54024,7

108,0

102,1

106,7

88,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

9583,9

105,0

96,3

96,5

127,0

Оборот роздрібної торгівлі8, млн.грн

51105,6

104,3

118,4

115,2

x

______________

1 Січень–вересень 2017р.

2 Вересень 2017р. до серпня 2017р.

3 Вересень 2017р. до вересня 2016р.

4 Січень–вересень 2017р. до січня–вересня 2016р.

5 Січень–вересень 2016р. до січня–вересня 2015р.

6 Станом на 1 жовтня.

7 Жовтень до грудня попереднього року.

8 Порівняння даних з відповідними даними попередніх періодів є некоректним через зміни в методології розрахунку.