Архів: 2016|2015| 2014| 2013|2012|2011|2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні-грудні 2016 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

14987835

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

355233

2,4

коштів місцевих бюджетів

1749654

11,7

власних коштів підприємств та організацій

10623574

70,9

кредитів банків та інших позик

903809

6,0

кошти іноземних інвесторів

11357

0,1

коштів населення на будівництво житла

1300919

8,7

інших джерел фінансування

43289

0,2