Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні-березні 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

3095636

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

30996

1,0

коштів місцевих бюджетів

151242

4,9

власних коштів підприємств та організацій

2480693

80,1

кредитів банків та інших позик

103778

3,4

кошти іноземних інвесторів

коштів населення на будівництво житла

306428

9,9

інших джерел фінансування

22499

0,7