Архів: 2016| 2015|2014|2013|2012|2011|2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

у січнігрудні 2016 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

у січні–грудні 2016

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

14987835

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2393774

16,0

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

2391610

16,0

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

1332

0,0

Рибне господарство

03

832

0,0

Промисловість

В+С+D+E

2614622

17,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

1

1

Переробна промисловість

C

1723641

11,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

843723

5,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1

1

Будівництво

F

2060078

13,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

877402

5,9

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

90705

0,6

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

405414

2,7

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

381283

2,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3281505

21,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49

262821

1,8

Водний транспорт

50

39148

0,3

Авіаційний транспорт

51

1

1

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

2979516

19,9

Поштова та кур'єрська діяльність

53

1

1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

95955

0,6

Тимчасове розміщування

55

88583

0,6

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

7372

0,0

Інформація та телекомунікації

J

302907

2,0

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

7137

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

287136

1,9

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62,63

8634

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

101641

0,7

Операції з нерухомим майном

L

778117

5,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

134063

0,9

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування

та дослідження, діяльність головних управлінь

(хед-офісів)

69-71

78720

0,5

Наукові дослідження та розробки

72

20179

0,1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

35164

0,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

299861

2,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1598678

10,7

Освіта

P

192009

1,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

218107

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

22770

0,2

Надання інших видів послуг

S

16346

0,1

_________________________________

 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.