Архів: 2017| 2016| 2015|2014|2013|2012|2011|2010

 Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

у січнівересні 2017 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

12284820

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2073845

16,9

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

2072672

16,9

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

782

0,0

Рибне господарство

03

391

0,0

Промисловість

В+С+D+E

1461057

11,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

Переробна промисловість

C

1040480

71,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

392172

26,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

28405

2,0

Будівництво

F

1611641

13,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

861518

7,0

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

73941

0,6

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

440681

3,6

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

346896

2,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2477013

20,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

432970

3,5

Водний транспорт

50

18436

0,2

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

2025607

16,5

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

79601

0,7

Тимчасове розміщування

55

73366

0,6

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

6235

0,1

Інформація та телекомунікації

J

198791

1,6

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

7865

0,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

179704

1,4

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62,63

11222

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

83540

0,7

Операції з нерухомим майном

L

812122

6,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

56479

0,4

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування

та дослідження, діяльність головних управлінь

(хед-офісів)

69-71

35642

0,3

Наукові дослідження та розробки

72

4541

0,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

16296

0,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

518533

4,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1655886

13,5

Освіта

P

135372

1,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

231439

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10064

0,1

Надання інших видів послуг

S

17919

0,1