Архів : 2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2018 року

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

Усього1

 

129837383,4

143955274,3

194581333,0

236567675,0

252953,9

366881,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10929132,4

13038827,8

19108006,6

23551424,4

8500,1

8378,1

Промисловість

B+C+D+E

33998768,7

39505259,3

37602128,1

42603543,3

12534,4

1057,3

Будівництво

F

9157312,8

11710569,9

20333346,1

26983621,3

85155,7

73679,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

7560855,2

8510466,8

65858995,9

83499428,2

5404,0

33294,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

27111058,5

31170291,6

33257221,1

36782556,5

47507,0

2524,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1170421,4

1393591,0

1029418,0

1131928,4

2,7

98,9

Інформація та телекомунікації

J

1413494,2

1375364,6

1163887,9

1213142,3

304,1

32,1

Фінансова та страхова діяльність

K

2454711,1

2220442,7

1867181,3

3236488,1

2548,3

1974,0

Операції з нерухомим майном

L

17685078,8

18446960,3

7801349,1

9729186,6

76728,0

231560,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4076224,7

4306690,3

2864672,0

3051651,7

3,6

16,4

Діяльність у сфері адміністративного та  допоміжного обслуговування

N

11637308,0

7425371,6

2892388,5

3849480,7

14020,2

14020,2

Освіта

P

104071,9

102061,2

62134,9

70192,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

924734,0

1333238,0

554310,2

640301,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

798411,1

840509,4

115046,6

154664,9

245,8

245,8

Надання інших видів послуг

S

815800,6

2575629,8

71246,7

70064,1

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

 

Усього1

 

28038010,8

42949183,1

95623674,5

96800755,2

200998134,2

241124617,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21557969,3

25609421,0

1193885,5

1378678,5

7293752,7

9610530,8

Промисловість

B+C+D+E

3964,0

7099679,3

21763307,9

20356519,8

49846159,3

54653660,8

Будівництво

F

1199020,4

2158874,1

5896857,1

7261852,1

22468363,8

29332116,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

–1091452,6

87613,0

19492735,8

19663149,4

55023971,9

72292426,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2020775,4

4570202,4

17604067,1

18023900,6

40790944,1

45361269,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

488703,0

536366,9

820850,5

873050,7

890288,6

1116200,7

Інформація та телекомунікації

J

–10745632,7

–10885725,0

11426416,8

11287022,9

1896902,1

2187241,1

Фінансова та страхова діяльність

K

2160075,6

2702591,8

1060594,1

1077713,7

1103771,0

1678599,3

Операції з нерухомим майном

L

–1521239,0

–797318,9

13146039,0

13330264,0

13938355,8

15874762,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2860281,9

3033668,6

1573387,3

1630051,9

2507231,1

2694637,9

Діяльність у сфері адміністративного та  допоміжного обслуговування

N

9568850,0

5341659,2

814124,5

866066,9

4160742,2

5081146,4

Освіта

P

83232,0

92031,9

6132,5

5656,9

76842,3

74565,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

136787,2

195689,4

718377,4

927580,3

623879,6

850270,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

498089,9

643562,3

102759,7

116506,9

312608,1

235105,1

Надання інших видів послуг

S

818586,4

2560867,1

4139,3

2740,6

64321,6

82086,2

 

     Продовження

 

Код за КВЕД-2010

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

на 1 січня 2018р.

на 31 грудня 2018р.

 

Усього1

 

11850,8

15274,4

324671670,3

380889830,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

31,6

30045639,1

36598630,3

Промисловість

B+C+D+E

71613431,2

82109859,9

Будівництво

F

11573,3

15028,5

29575814,6

38767871,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

73425255,1

92043189,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

60415786,6

67955372,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2199842,1

2525618,3

Інформація та телекомунікації

J

2577686,2

2588539,0

Фінансова та страхова діяльність

K

4324440,7

5458904,8

Операції з нерухомим майном

L

0,1

0,1

25563155,9

28407707,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

6940900,3

7358358,4

Діяльність у сфері адміністративного та  допоміжного обслуговування

N

14543716,7

11288872,5

Освіта

P

166206,8

172254,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1479044,2

1973539,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

245,8

245,8

913703,5

995420,1

Надання інших видів послуг

S

887047,3

2645693,9

 

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.