Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Рентабельність операційної діяльності підприємств  за видами економічної діяльності у 2018 році

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

 

18762508,7

210588719,5

8,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

4711439,0

20323721,8

23,2

Промисловість

B+C+D+E

2756724,4

80231075,6

3,4

Будівництво

F

430081,6

30358303,4

1,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних  засобів і мотоциклів

G

4163708,0

16717538,9

24,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4808732,2

36370830,9

13,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

9081,5

2335330,8

0,4

Інформація та телекомунікації

J

–117563,4

2913230,4

–4,0

Фінансова та страхова діяльність

K

120361,2

1580354,2

7,6

Операції з нерухомим майном

L

1078610,5

8356734,7

12,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

533412,3

3035608,9

17,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

224430,9

4950486,9

4,5

Освіта

P

28813,2

209815,3

13,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6096,1

2682882,4

0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3433,0

265291,5

1,3

Надання інших видів послуг

S

5148,2

257513,8

2,0

 

____________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.