Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012

Діяльність підприємств

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2019 році

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

 

25502294,1

73,4

31818821,1

26,6

6316527,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

202207,4

82,0

1872827,0

18,0

1670619,6

Промисловість

B+C+D+E

3896778,6

72,6

5212093,4

27,4

1315314,8

Будівництво

F

664031,3

71,6

1113162,3

28,4

449131,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

5309576,5

77,1

5827633,9

22,9

518057,4

Транспорт, складське  господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9462730,2

72,3

10678128,3

27,7

1215398,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

659,6

72,9

106309,6

27,1

105650,0

Інформація та телекомунікації

J

1460813,8

71,8

1510413,3

28,2

49599,5

Фінансова та страхова діяльність

K

701386,9

71,3

736165,4

28,7

34778,5

Операції з нерухомим майном

L

2796093,3

64,6

3380490,4

35,4

584397,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

524052,3

70,5

642827,1

29,5

118774,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

245332,9

66,8

359339,2

33,2

114006,3

Освіта

P

57744,8

69,7

68171,2

30,3

10426,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

159250,1

71,7

269569,9

28,3

110319,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

9516,9

73,1

23844,9

26,9

14328,0

Надання інших видів послуг

S

12119,5

77,5

17845,2

22,5

5725,7

 

 

 

 

1Дані попередні.