Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012

Діяльність підприємств

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 2018 році

(тис.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

 

14354025,4

76,2

20863477,2

23,8

6509451,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

4367692,1

91,5

4579620,4

8,5

211928,3

Промисловість

B+C+D+E

1569765,9

73,5

3459018,2

26,5

1889252,3

Будівництво

F

263524,0

71,8

628303,3

28,2

364779,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2574756,2

78,8

3190843,7

21,2

616087,5

Транспорт, складське  господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4230022,8

72,5

6016775,9

27,5

1786753,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

–30396,3

75,1

101420,8

24,9

131817,1

Інформація та телекомунікації

J

–138537,8

70,8

158910,3

29,2

297448,1

Фінансова та страхова діяльність

K

505159,8

69,4

617275,0

30,6

112115,2

Операції з нерухомим майном

L

460001,1

63,2

1083574,0

36,8

623572,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

414940,5

71,8

584504,1

28,2

169563,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

174849,6

69,8

307286,8

30,2

132437,2

Освіта

P

27161,6

65,9

34630,9

34,1

7469,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

–74522,6

64,6

70761,2

35,4

145283,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

547,9

70,3

18003,8

29,7

17455,9

Надання інших видів послуг

S

9060,6

73,9

12548,8

26,1

3488,2