Архів: 2019|2018

Ринок праці

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2019 року

 

 

Кількість працівни-ків, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від 4173,01 до 4500,00 грн

від 4500,01 до 5000,00 грн

від 5000,01 до 6000,00 грн

від 6000,01 до 7000,00 грн

від 7000,01 до 8000,00 грн

від 8000,01 до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

понад 20000,00 грн

Усього

397264

7,0

17,7

11,5

8,5

7,5

7,2

9,8

8,4

9,0

7,0

6,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

21038

6,6

36,6

13,4

14,2

7,9

4,5

6,6

3,8

2,8

2,2

1,4

Промисловість

54198

6,4

16,7

10,7

8,7

8,2

7,1

10,2

7,9

9,1

7,7

7,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

71

2,8

56,4

14,1

1,4

22,5

1,4

1,4

Переробна промисловість

37399

6,4

22,3

12,8

8,8

7,4

6,2

8,4

6,4

7,4

6,6

7,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10560

6,0

1,8

3,6

7,6

8,6

7,1

13,9

12,2

15,4

13,6

10,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

6168

6,8

7,2

9,4

10,0

12,4

12,8

15,0

9,7

9,3

5,0

2,4

Будівництво

13039

7,3

21,9

17,7

8,6

3,8

13,6

10,1

6,4

4,7

3,6

2,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

43965

14,1

27,0

17,3

5,3

4,7

3,4

5,3

5,6

7,8

6,0

3,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

64708

6,6

9,1

6,5

5,5

6,0

5,8

11,2

10,5

13,1

12,0

13,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

4825

4,4

41,1

17,2

7,3

5,2

4,9

6,7

5,0

4,2

2,5

1,5

Інформація та телекомунікації

5059

1,9

17,1

12,1

16,9

8,5

7,3

10,5

6,2

7,5

5,7

6,3

Фінансова та страхова діяльність

8618

2,4

9,6

8,5

2,4

4,0

5,1

9,6

11,0

15,6

15,5

16,3

Операції з нерухомим майном

5306

5,1

20,1

18,7

12,1

7,6

5,8

12,8

7,5

4,2

2,9

3,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

7992

8,2

25,5

8,3

7,8

7,3

5,5

7,4

5,8

6,2

6,4

11,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

11673

6,3

22,6

20,2

12,1

7,8

8,2

10,3

5,3

3,1

1,4

2,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

24318

3,8

6,7

5,4

9,5

8,7

8,1

12,3

13,2

13,1

10,1

9,1

Освіта

74215

6,1

17,3

10,5

7,7

8,3

8,8

10,9

9,8

9,8

6,5

4,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

48694

6,4

13,7

13,4

12,0

11,0

10,6

10,8

8,4

7,5

3,9

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7113

8,9

21,7

11,2

9,8

8,2

6,5

8,0

6,4

6,7

4,0

8,6

Надання інших видів послуг

2503

11,9

25,0

16,1

9,1

7,5

4,2

7,2

5,1

7,5

3,2

3,2

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.