Архів: 2020|

Населення та міграція

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-червні 2020 року

(осіб)

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

16205

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

431

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

140

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

213

Клас II. Новоутворення

C00–D48

2432

з них злоякісні

C00–C97

2417

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

93

з них цукровий діабет

E10–E14

85

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

7

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

5

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

171

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10689

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

5684

алкогольна кардiомiопатiя

I42.6

130

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

4044

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

373

з них грип і пневмонія

J10–J18

140

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

739

з них алкогольна хвороба печінки

K70

32

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

31

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

12

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

110

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

 O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

31

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

32

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

122

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

906

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

115

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

18

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

51

випадкове отруєння, спричинене іншими отруйними речовинами

X40–X44,

X46–X49

73

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

92

навмисне самоушкодження

X60–X84

211

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99,

Y00–Y09

40

Клас XXІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

20

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

20

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2