Архів: 2020|

Населення та міграція

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року

(осіб)

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

13661

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

368

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

116

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

188

Клас II. Новоутворення

C00–D48

2029

з них злоякісні

C00–C97

2016

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

83

з них цукровий діабет

E10–E14

75

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

6

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

4

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

149

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9034

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

4790

алкогольна кардiомiопатiя

I42.6

105

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

3427

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

331

з них грип і пневмонія

J10–J18

128

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

616

з них алкогольна хвороба печінки

K70

23

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

22

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

87

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

 O00–O99

2

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

25

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

24

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

94

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

765

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

100

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

13

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

46

випадкове отруєння, спричинене іншими отруйними речовинами

X40–X44,

X46–X49

64

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

83

навмисне самоушкодження

X60–X84

170

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99,

Y00–Y09

31

Клас XXІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

14

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

14

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2