Архів: 2020|

Населення та міграція

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року

(осіб)

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

3162

Клас I. Деякi iнфекцiйнi та паразитарнi хвороби

A00–B99

83

з них

туберкульоз

A15–A19

22

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

46

Клас II. Новоутворення

C00–D48

492

з них злоякісні

C00–C97

489

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E90

19

з них цукровий діабет

E10–E14

19

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

43

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

2057

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1107

алкогольна кардiомiопатiя

I42.6

29

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

740

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

81

з них грип і пневмонія

J10–J18

30

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

146

з них алкогольна хвороба печiнки

K70

3

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

3

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

19

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

2

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

7

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

24

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

180

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

26

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

4

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

13

випадкове отруєння, спричинене іншими отруйними речовинами

X40–X44,

X46–X49

15

випадкове отруєння та дiя алкоголю

X45

22

навмисне самоушкодження

X60–X84

37

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99,

Y00–Y09

7

____________________

1 Дані попередні.