Використання  засобів Інтернету для поглиблення знань щодо запобігання та протидії корупції

Значення Інтернету в суспільно-політичному житті важко переоцінити. Інтернет залишається головним постачальником інформації, по його каналам проходить близько 70 % всієї інформації.

Через Інтернет-джерела є можливість знайомитись з нормативно-правовими актами: міжнародними документами, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами міністерств і відомств з питань запобігання та протидії корупції.

За допомогою Інтернет-ресурсів громадськість має можливість слідкувати за підготовкою аналітичних матеріалів, проектів нормативно-правових актів, плануванням та реалізацією заходів щодо запобігання корупції.

В даний час майже всі органи державної влади мають веб-сайти, що дає змогу отримувати інформацію про діяльність суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції і може стати потужним засобом у боротьбі з нею. Через Інтернет можна дізнаватися інформацію про журналістські розслідування, новини про зміни в антикорупційному законодавстві. Також через Інтернет поширюється соціальна реклама з питань запобігання та протидії корупції.

Важливе значення щодо правового виховання населення мають комп'ютерні правові системи. У цьому аспекті варто згадати позитивний досвід найпотужнішого в Україні пошукового правового сервера LIGA ONLINE.

З метою оперативного інформування населення та правоохоронних органів про стан та проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією у Міжвідомчому науково-дослідному центрі відкрито WEB-сторінку за адресою: http://mndc.naiau.kiev.ua з наданням наступних матеріалів:

законодавство з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією;

міжнародний досвід боротьби з організованою злочинністю;

газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю при Президентові України "Крок';

огляд регіональної преси;

бібліографічна база даних з проблем боротьби зі злочинністю (понад 2000 праць, статей, монографій);

форум для обговорення актуальних проблем сьогодення.

Інтернет джерела, які стосуються питань запобігання та протидії корупції можна умовно поділити на чотири групи :

 

1.     Сайти органів державної влади України

 

www.president.gov.ua/

Офіційне інтернет-представництво Президента України

 

http://portal.rada.gov.ua/

 

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

 

www.kmu.gov.ua/

 

Урядовий портал(Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України)

 

www.nads.gov.ua

 

Офіційний веб-сайт Національного агентства України з питань державної служби

 

www.minjust.gov.ua/

 

Офіційний сайт Міністерства юстиції України

 

court.gov.ua/dsa/

 

Офіційний веб-портал Державної судової адміністрації України

 

www.ccu.gov.ua/

 

Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України

 

www.scourt.gov.ua/

 

Інформаційний сервер Верховного Суду України

 

www.vasu.gov.ua

 

Офіційний веб-сайт Вищого адміністративного суду України

www.arbitr.gov.ua/

 

Офіційний сайт Вищого господарського суду України

 

www.rainbow.gov.ua

 

Сайт Ради національної безпеки і оборони України

 

www.gp.gov.ua/

 

Офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України

 

www.mvs.gov.ua

 

Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України

 

www.dssu.gov.ua

 

Офіційний веб-сайт Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

 

www.ac-rada.gov.ua/

 

Офіційний сайт Рахункової палати України

 

www.ssu.gov.ua/

 

Офіційний веб-сайт Служби безпеки України

 

 

2.     Правові інформаційні ресурси Інтернет

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi

 

Законодавство України

 

www.nau.ua/

 

Професійна юридична система Мега-НАУ

 

www.ligazakon.ua

 

Портал ЛІГА:ЗАКОН

 

www.reyestr.court.gov.ua/

 

Єдиний державний реєстр судових рішень

 

http://irc.gov.ua/

 

Державне підприємство “Інформаційно-ресурсний центр”

 

www.center.gov.ua

 

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу

 

http://nplu.org/

 

Національна парламентська бібліотека України

 

 

3.     Інтернет-ресурси міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції

 

www.coe.kiev.ua/

 

Офіс Ради Європи в Україні

 

http://transparency.org/

 

Transparency International the global coalition against corruption

 

www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

 

www.un.org.ua/ua

 

Представництво ООН в Україні

www.un.org/ru/events/anticorruptionday/

 

Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря

 

http://pdp.org.ua/

 

Програма сприяння Парламенту ІІ. Програма розвитку законотворчої політики

 

www.oecd.org/pages/0,3417,en_3659577

8_36595861_1_1_1_1_1,00.html

 

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia

 

www.business-anti-corruption.ru/

Антикоррупционный деловой портал

 

www.khpg.org/

 

Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи

 

 

4.     Корисні інформаційні ресурси Інтернет

 

http://stop-corruption.com/

Stop-Corruption:

 

Всеукраїнська громадська організація “Комітет по боротьбі з корупцією в органах державної влади,  правоохоронних органах, прокуратурі та судах”

 

http://crimecor.rada.gov.ua

 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

 

www.acrc.org.ua/

 

Антикорупційний портал

 

http://transparentukraine.org

 

Антикорупційна Рада України ПРОЗОРА УКРАЇНА

 

http://cdr-ukraine.org/projects/stream-projects.html

 

Інформаційна кампанія проти корупції в університетах

 

http://antycorupcia.at.ua/

 

Спілка безпеки управління “Антикорупція”

 

http://nocorruption.com.ua/

 

Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції

 

www.alliance-ua.org.ua/index.htm

 

Антикорупційний альянс “Україна”

 

В цілому, використання Інтернет засобів дає можливість поглибити знання щодо запобігання та протидії корупції та сформувати як в державних службовців, так і в усього населення України негативне ставлення до проявів корупції.